COLT 22 Tactical r. 22 LR (Umarex)

Zábrdovická 11 a Šumavská 15 615 00 Brno, Czech Republic

541 215 709

prodejna@alfa-proj.cz