GLOCK 17C r. 9 mm Luger + rukojet FAB

Zábrdovická 11 a Šumavská 15 615 00 Brno, Czech Republic

541 215 709

prodejna@alfa-proj.cz